Den første donasjonen til arbeidet vårt blir registrert. Den er på kr. 500,-.