Foreningen Et Hjerte av Gull ble etablert 1. april 2018 av Anette Testman og Bjørn-Arild Woll.

Anette Testman mistet sin morfar, da hun var bare 10 år gammel, av hjerteinfarkt. Bjørn-Arild Woll mistet som 22-åring sin far på 50 år, også av hjerteinfarkt. Hans farfar ble bare 53 år og døde av samme grunn. Felles for disse tre mennene,  som døde så alt for tidlig, var at de var gründere av egne virksomheter og var aktive ildsjeler innen politikk og foreningsarbeid på sine hjemsteder.

Det å miste en nær omsorgsperson i ung alder er å miste en bærebjelke i livet.  Anette og Bjørn-Arild ønsker, gjennom foreningen Et Hjerte av Gull, å hedre sine forfedres minne ved å tilgjengeliggjøre livreddende ressurser før det er for sent. Målet er at færre skal behøve å oppleve det de selv har gjort.

TALLENES KLARE TALE

I Norge får 3 – 4.000 personer hjertestans utenfor sykehus hvert år. Kun 14% av de som får hjertestans lever 30 dager senere.  Kun 12% er tilkoblet hjertestarter når ambulansen endelig kommer frem. Ambulanse når i snitt frem i 50% av tilfellene innen 9 minutter fra 113 har blitt kontaktet. Det er alt for lang tid siden sannsynligheten for å overleve ved hjertestans faller med 10% for hvert minutt som går. Ambulansene bruker i snitt 18,7 minutter i tettbebygde strøk og over 31 minutter i grisgrendte strøk. De nasjonale kvalitetsindikatorene fra Helsedirektoratet forventer at ambulanse skal være fremme innen henholdsvis 12 og 25 minutter i minst 90% av tilfellene.

INGEN HAR FULL OVERSIKT

Ingen vet hvor mange hjertestartere som er solgt i Norge og hvor de befinner seg. Det offentlige Hjertestarterregisteret (113.no) kjenner til mellom 9 – 10.000 hjertestartere.  Bare litt over 5.000 av disse er foreløpig aktive pga manglende ressurser til å kvalitetssikre de registrerte hjertestarterne. Stikkprøver foreningen Et Hjerte av Gull har foretatt viser at mange av de hjertestarterne, som står som aktive i hjertestarterregisteret, ikke finnes eller er i drift.  Slik skal det ikke være.

Hjertestarterne som foreløpig er registrert befinner seg som regel på arbeidsplasser. De er dermed ikke tilgjengelig etter stengetid. Dette er svært uheldig siden vi vet at kun 2%  av alle hjertestans skjer på jobb. Hvem og hvor mange personer som har lært å bruke hjertestarter i Norge er usikkert. Dette skal vi kartlegge og tilgjengeliggjøre via appen GoodSAM.

DUGNAD FOR Å TILGJENGELIGGJØRE FLERE HJERTESTARTERE FOR AMK (113)

Foreningen Et Hjerte av Gull vil gjennom en nasjonal dugnad besøke samtlige norske kommuner. Slik skal foreningen hjelpe Hjertestarterregisteret og AMK-sentralene til å redde flere liv. Dugnaden starter 1. juli 2018 og vil pågå til 31. desember 2019.

Målet til foreningen Et Hjerte av Gull er å lokalisere og kvalitetssikre alle hjertestartere i Norge. I tillegg skal vi utplassere minst 500 nye hjertestartere i det offentlige rom. Disse skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt.

HJELP I LØPET AV 5 MINUTTER

I tillegg vil foreningen bidra til utvikling av multifunksjons akuttdroner som skal skal kunne nå ut ved akutte hendelser og krisesituasjoner- uansett hvor i Norge – i løpet av 5 minutter. Dronene utvikles i samarbeid med helseteknologi startup’n Spera Drones og et team av forskere ved NTNU .

AKTIVT SOSIALT ANSVAR

Foreningen Et Hjerte av Gull har blitt godkjent av DNB og deres crowdfunding plattform Startskudd.no, og som mottaker av Grasrotandeler, men dette er ikke nok. Vi er avhengig av donasjoner og at enkeltmennesker, familier, lag, organisasjoner og virksomheter støtter arbeidet vårt ved å bli hjertevenn.

For å gjennomføre dugnaden og å utplassere minst 500 hjertestartere i 15 år, trenger vi 25 millioner kroner totalt. Selve dugnaden vil bli gjennomført med 6 personer i 1,5 år. Kostnadene for dette utgjør 7,5 millioner av totalsummen. Det er dette beløpet vi nå trenger hjelp til å få på plass. 2 millioner av dette beløpet vil bli brukt på en omfattende kommunikasjonskampanje hvor de som bidrar, om ønskelig, vil få hederlig omtale.

De som sponser dugnaden vil i tillegg få fortrinn ved etableringen av Spera Drones i form av en rettet emisjon.

LENKER

Hjemmeside : https://www.ethjerteavgull.no

DNB Startskudd : http://fnd.uz/hjerteavgull

 

2017

2018

Juni 2018

Grunnlaget for vårt arbeid baserer seg på offentlig tilgjengelig statistikk fra de medisinske kvalitetsregisterne.

De registerne vi henter data fra finner du i registeroversikten under hjerte- og karsykdommer.

Ambulanseforum har skrevet en oppsummering av statistikk som kan leses på deres nettside basert på tallene fra 2016.

Hva er hjertestans?

Hjertestans betyr at hjertet plutselig slutter å pumpe blod. Noen har en hjerterytme hvor hjertet bare vibrerer, disse kan vanligvis startes igjen med en hjertestarter. Noen har et hjerte som står helt stille. Begge disse trenger hjerte- lungeredning. En hjertestarter kan avgjøre om hjertet trenger strømstøt eller ikke.

Årsaker til hjertestans?

Vanligvis skyldes plutselig hjertestans en tilstoppet blodtilførsel i en blodåre som forsyner hjertemuskelen (hjerteinfarkt). Disse har ofte forutgående brystsmerter. Ofte er det ikke et forutgående hjerteinfarkt, men et elektrisk ”ulykkestilfelle” i hjertet. Man kan da plutselig miste bevisstheten uten forvarsel. I tillegg kan hjertestans skyldes mange andre tilstander, som medfødte hjertesykdommer, forgiftninger, drukninger, ulykker osv.

Men ofte rammes yngre og helt friske personer av hjertestans. Dette er hjerter som er ”for unge for å dø”. Kunnskapen i HLR er derfor like avgjørende for disse personene.

Tiden

Hvis det i nærheten finnes en hjertestarter og personer som kan HLR og er villige til å hjelpe, så kan langt over 50% av pasientene reddes tilbake til livet. For hvert minutt som går uten at hjelpen påbegynnes så minker sjansen for overlevelse. Allerede etter fem minutter begynner kroppen å få varige skader av oksygenmangelen som følge av hjertestansen.

Den viktigste behandlingen for de fleste av disse pasientene er at HLR startes straks og at det så raskt som mulig deretter gis et strømstøt gjennom hjertet med en hjertestarter. Ett eller flere strømstøt kan få hjertet til å slå normalt igjen.

Hjerte-lunge-redning (HLR)

Sannsynligheten for å overleve en hjertestans øker dramatisk hvis personens blodsirkulasjon og pust holdes kunstig i gang med HLR mens man venter på ambulanse. 30 brystkompresjoner og 2 munn-til-munn innblåsninger utføres vekselvis uten opphold.

Det er viktig at du gjør noe selv om du er usikker, alle tiltak er bedre enn å bare passivt vente på ambulansen. Hvis du ikke får til – eller av ulike grunner ikke ønsker å gi munn-til-munn innblåsninger, så er det også god hjelp å bare gi brystkompresjoner til ambulansen kommer. Ring 1-1-3, så sender de ambulanse og så får du dessuten veiledning i hva du kan gjøre mens ambulansen er på vei. Uten innsats fra de som er tilstede har ambulansepersonellet minimal sjanse til å starte hjertet og få hjernen til å overleve den tiltakende og skadelige oksygenmangelen. Vi vet at det går mange minutter fra alarm til ambulansen er fremme, også i sentrale strøk, derfor må HLR gjøres helt i fra starten av, og med så god kvalitet som mulig og helst uten noen avbrudd.

Ut fra statistikk vet vi at de fleste som får hjertestans er eldre personer og at den vanligste årsaken er hjerte-kar-sykdommer (69%). Vanligvis skjer hjertestans i hjemmet eller på arbeidsplassen. Ofte får pasienten varselsymptomer på hjertestans før den oppstår, slik som smerter midt i brystet, pustevansker eller besvimelser.

En plutselig hjertestans krever raskest mulig oppstart av behandling med HLR og hjertestarter.  Det er en fordel å ha gått på kurs og lært deg dette, men uansett så får du hjelp og instruksjon i hva du kan gjøre når du ringer 1-1-3.

Kilde: NRR

Hjertestarterregisteret – 113.no

Hjertestarterregisteret ble besluttet opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) fikk i 2015 oppdraget om å etablere registeret. Registeret ble lansert 3. april 2017 av helseminister Bent Høie.

Vi oppfordrer alle til å sørge for at deres hjertestartere er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret på 113.no og at man sørger for at man spesielt holder tider om tilgjengelighet oppdatert, herunder sørger for at den er inaktiv dersom man har ferie.

AMK sentralene benytter det offentlige hjertestarterregisteret i tilfelle hjertestans slik at man kan koble til hjertestarter så raskt som mulig. Det kan redde liv!

Klikk her for å gå til Hjertestarterregisterets nettside

Norsk Hjertestansregister er et nasjonalt medisinsk kvalitesregister som samler inn data for å kunne forbedre kvaliteten på behandlingen ved hjertestans.

Målet er at informasjon og statistikk om alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans skal inkluderes i registeret.

Datainnsamling skjer uten samtykke og er nødvendig for at registeret skal kunne fungere etter sitt formål. 86% dør ved hjertestans i Norge i dag, således vil det også være vanskelig å innhente informasjon fra pasienten selv.

Klikk her for å gå til Hjertestansregisterets nettside