Har DU Et Hjerte av Gull ?

  • 3- 4.000 mennesker dør hvert år av hjertestans utenfor sykehus. Kun 13 prosent av disse er tilkoblet hjertestarter når ambulansen kommer. 
  • 62% av alle hjertestans utenfor sykehus skjer hjemme
  • Kun 2% av alle hjertestans utenfor sykehus skjer på arbeidsplassen, likevel er de aller fleste hjertestarterne bak lukkede dører når sistemann går for dagen. Svært få er tilgjengelig 24/7/365.
  • Det offentlige Hjertestarterregisteret har kunnskap om 9- 10.000 hjertestartere. Dette er kun en liten del av hjertestarterne som er blitt solgt i Norge. Ingen vet hvor de andre hjertestarterne befinner seg eller hvor mange som er i drift.
  • Ingen vet hvem som er kurset i hjerte-/lungeredning eller hvor disse befinner seg. Man antar at 7 – 800.000 personer i Norge har slik kunnskap. 

Kilder: Hjertestansregisteret og Hjertestarterregisteret – basert på rapporter fra 2017

VED HJERTESTANS RING 113 – START HLR

Forsøk å oppnå kontakt

Sjekk om personen puster

Start HLR – Takt 30:2 – Koble til hjertestarter

Slik kan du bidra

1. Bli hjertevenn

Som hjertevenn er du med på å folkefinansiere en hjertestarter i ditt lokalmiljø. Vi oppfordrer sameier, borettslag, vel, hyttelag, foreninger og lag til å folkefinansiere en hjertestarter i sitt nærmiljø

Den første folkefinansierte hjertestarteren ble bekreftet fullfinansiert 14.06.18 av 12 enkeltpersoner i Lommedalen i Bærum. Nummer to bare dager senere. Nå har man finansiert hjertestarter nummer 4 der og dalen er godt dekket innenfor 5 minutters avstand.

2. Engangsdonasjon

Du kan gi en engangsdonasjon til en hjertestarter eller for å bidra til at vi skal kunne reise Norge rundt for å øke kvaliteten til det offentlige Hjertestarterregisteret og lokalisere de som er sertifisert i hjerte-/lungeredning med hjertestarter (DHLR).

Engangdonasjon kan gjøres via VIPPS til 525281 eller via DNB sitt startskudd her på denne nettsiden; fnd.uz/hjerteavgull

3. Bli hjertesponsor

For å gjennomføre hele den planlagte dugnaden vår trenger vi 7,5 millioner kroner. Dette beløpet skal benyttes til en omfattende kommunikasjonskampanje, samt at vi skal besøke samtlige norske kommuner for å registrere og kvalitetssikre hjertestarterne i det offentlige hjertestarterregisteret.

Vi har laget 4 forskjellige sponsornivåer som er beskrevet  nærmere om du trykker på knappen under.

Vil du vite mer?

Hva er Et hjerte av gull?

Et hjerte av gull er en ideell forening som ble grunnlagt 1. april 2018. Foreningen skal gjennomføre en nasjonal dugnad som heter Dine hender kan redde liv. Dugnaden er sponset blant annet av helse teknologi startup’n Spera.

Dugnaden skal bidra til å kartlegge hvor hjertestartere befinner seg og melde disse inn i det offentlige Hjertestarterregisteret slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er.

Hjertestarterne blir tilgjengelige også i appen GoodSAM Alerter, verdens største hjertestarter app, som både gir varslers nøyaktig GPS-posisjon og mulighet for kryptert live video tilgjengelig for nødetatene.

Det er ingen som har full oversikt i dag over hvor folk som mestrer hjerte-/lungeredning (HLR) faktisk befinner seg til enhver tid.

I dugnaden tar vi derfor til orde for at folk som kan minimum HLR, registrerer seg som akutthjelper i GoodSAM Responder. Gjennom integrasjon med Transmed vil disse bli tilgjengelig for AMK-sentralene og kommunenes beredskapsteam.

Vårt mål er at vi hver måned skal kunne hedre en person som har reddet et annet menneske fra å dø for tidlig. Kunstneren Bjørg Thoraldsdottir har laget et spesielt bilde (se over), som skal prege diplomene vi deler ut i denne forbindelsen.

Ut i det offentlige rom

Vårt mål er å utplassere minst 500 nye hjertestartere i oppvarmede og overvåkede skap i det offentlige rom. Skapene vil være røde og merket med et gullhjerte slik bildet over viser.

Til sammenligning fikk en tilsvarende aksjon i Nederland ut mer enn 1.400 nye hjertestartere.

I dag er de fleste hjertestartere innelåst og utilgjengelige utenom kontor-/åpningstiden. Kun 2% av hjertestansene skjer på arbeidsplassene, 60% skjer hjemme. Det er derfor særdeles viktig å få hjertestarterne mer tilgjengelig.

I samarbeid med Stanley Security lanseres snart en løsning for å overvåke hjertestarterne som flyttes ut. Vi oppfordrer alle som har investert i hjertestarter om å plassere den ute, dersom det er mulig. Vi har fått spesialpriser på Rotaid sine skap og plasserer i tillegg en GPS brikke i hjertestarterne som flyttes ut.

Vi inviterer DEG til å delta

Å utplassere 500 hjertestartere i det offentlige rom og inkludere nødvendige servicer, batteribytter osv koster 17,5 millioner kroner.

For å kartlegge alle hjertestartere i Norge og i tillegg kartlegge alle som er opplært i hjerte-/lungeredning med hjertestarter (DHLR) trenger dugnaden ytterligere 7,5 millioner kroner. Med andre ord koster gjennomføringen av dugnaden Dine hender kan redde liv  25 millioner kroner.

For en sosial entreprenør startup er dette enorme beløp så vi oppfordrer nå resten av norsk næringsliv til å delta i dette løftet.

I Nederland resulterte tilsvarende dugnad at men aktiverte mer enn 170.000 akutthjelpere eller ca 1% av befolkningen. Vi mener at vi skal klare å bli bedre enn det. Men da trenger vi hjelp av deg og din virksomhet. Vi har lagt muligheten for å gi en engangs donasjon som du kan lese mer om på denne siden. Dersom du ønsker å bidra fast en gang pr år kan du bli en hjertevenn du også ved å registrere deg på denne siden istedet.

Gjennomføringen av kartleggingen håper vi noen kan ta del i ved å støtte med større beløp som hjertesponsorer.

Norge er et av verdens beste land å leve i. La oss samme gjøre det enda bedre ved å redusere sjansen for å dø for tidlig. La oss sammen bidra til å redde flere liv fra å avsluttes for tidlig.

Antall akutthjelpere

Antall hjertevenner

Folkefinansierte hjertestartere

Donert beløp

Et hjerte av gull er sponset av;